Studia prawnicze odbył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w latach 1999-2004. Od drugiego roku studiów związany z kancelarią „Wódkiewicz Sosnowski” Adwokaci i Radcowie Prawni sp. j. z siedzibą w Szczecinie, w której odbywał praktyki, a następnie pracował jako referent prawny i asystent adwokata.

Podczas odbywania aplikacji sądowej przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie współpracował także z firmą Protector sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie zajmującą się pomocą w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. W latach 2006-2008 był wspólnikiem w „Centrum Realizacji Odszkodowań Sosnowska Siewiorek” sp. j. w Szczecinie.
Po odbyciu aplikacji sądowej w 2008 r. złożył egzamin sędziowski, a rok później zaczął wykonywać zawód adwokata.

Członek Szczecińskiej Izby Adwokackiej.